WebdeHouse
   
  TURKİYE'DE EGİTİMİN DOĞRU ADRESİ
  Coğrafya ve Dünyamız
 
COĞRAFYA VE DÜNYAMIZ
Coğrafya : yeryüzüne bağlı çeşitli olayları tanıtan, bu olayların oluş dağılış ve sonuçlarını ortaya koyan, bunların insanlarla olan karşılıklı etkileşimlerini açıklayan bir bilimdir.
Coğrafyanın Konusu : Coğrafyanın Yeryüzündeki doğa olayları ve bu olaylar ile canlılar arasındaki karşılıklı etkileşimler, coğrafyanın konusunu oluşturur. Dünya , Güneş , İklim , Toprak , Evren , Bitki Örüsü , Ekonomik Faaliyetler , Yer altı ve Yer üstü kaynaklar , Doğa Olayları... Bunların hepsi Coğrafyanın konusunu oluşturur. Yeryüzü, atmosfer adı verdiğimiz hava küre ile çevrilidir. Atmosferdeki sıcaklık, basınç rüzgar gibi hava olayları yeryüzünde çeşitli iklimlerin oluşmasına neden olmuştur.  İşte yeryüzünde görülen ve insan hayatını etkileyen bütün bu olaylar coğrafyanın konusunu oluşturmaktadır.
Coğrafya Öğrenmenin Sebepleri :  Dünya’yı ve yurdumuzu tanımak, ülkemizin kalkınmasında , severek sorumluluk alma duygusunu geliştirmek , yurdumuzun dünya üzerindeki yerini ve bu yerin önemini öğretmektir.  Coğrafya aynı zamanda yurdumuzun beşeri ve ekonomik yapısının en iyi bir şekilde tanınmasına yardımcı olur.
Dünyamız, güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneş'in çevresinde dolanır. Küre şeklinde olup; kutuplardan biraz basıktır. Eksenin Dünya'yı deldiği varsayılan noktalar kutup noktalarıdır. Dünya, bu eksen etrafında batıdan doğuya doğru döner.Ekvator , Dünyamızı iki eşit parçaya böldüğünü varsaydığımız çizgiye ekvator denir. Ekvatorun kuzeyinde kalan bölümüne kuzey yarımküre, güneyindekine ise güney yarımküre denir.
Dünyamız;
- Güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegendir.
- Güneş sisteminde, güneşe uzaklığı bakımından üçüncü gezegendir.
- Güneş'ten ortalama uzaklığı 149.573.000 km'dir.
- Güneş'in çevresinde saniyede 29,8 km hızla dolanır.
- Güneş'in çevresinde bir tam dolanımı 365,25 günde tamamlar.
- Kendi ekseni çevresindeki bir tam dönüşü 23 saat 56 dakika 4 saniyedir.
- Güneş sistemindeki beşinci büyük gezegendir.
- Ekvator uzunluğu 40.076 km'dir.
- Ekvator'daki yarıçapı 6.378 km, kutuplardaki çapı 6.357 km, ortalama yarıçapı
6.371 km'dir.
- Yüzeyinin yaklaşık %29'u kara, kalanı deniz ve okyanuslarla kaplıdır.
- Yüzölçümü 510 milyon km’dir.
- Ekseni, yörünge düzlemine 23 27' eğiktir, bunun sonucunda gece-gündüz süreleri
değişik olur.
- Güneş etrafında dönerken, Güneşten ışınları değişik açıdan alır, çünkü ekseniyle
- Güneş etrafında dönüş düzlemi arasında dıştan 66 33' lik bir açı oluşturur.
- Kutuplardan basık, ekvator kısmı biraz şişkin bir şekle sahiptir.
- Paralel ve meridyenler, bir ülkenin dünya üzerindeki yerini saptamaya yararlar.
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkürler...  
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol