WebdeHouse
   
  TURKİYE'DE EGİTİMİN DOĞRU ADRESİ
  =>Biyolojik sözlük 2
 
AKAR : Genellikle karada pek azıda tatlısuda yaşayan anten ve kanattan yoksun döry çift bacağa sahip böceklerdir.

AKARİSİT : Akarlara karşı kullanılan tarımsal ilaçlardır.

ANAÇ : Üzerinde kültür bitkisi yetiştirilen bitkiler. BACILLUS THURINGIENSIS : Birçok böcekte hastalık oluşturan bakteri türü.
BAŞKALAŞIM : Böcekler larva evresinden ergin evresine geçebilmek için birtakım değişikliklere uğrarlar bu duruma başkalaşım denir.
BİYOLOJİK DÖNEM : Böceklerin yaşamları botunca geçirdikleri "yumurta" "larva" "pupa" (varsa) ve "ergin" dönemlerinin her biri birer "biyolojik evre" biyolojik dönemdir.
BİYOLOJİK EVRE : Biyolojik döneme bakınız.
BİYOLOJİK MÜCADELE: Parazitoit predatör veya hastalık etmenleri zararlı organizmalarla beslenerek veya onlara zarar vererek populasyonlarını düşürürler. İşte bu gibi etmenlerin yapay yollarla şiddetlendirerek bçcek savaşında kullanılmasına biyolojik mücadele denir.
BİYOSFER: Dünyada mevcut canlı varlıkların yaşamlarını sürdürdükleri alana denir.
Bt : Bacillus thuringiensis'e bakınız.
ÇEŞİT : Canlıların sınıflandırılmasında bireylerden oluşan türden daha küçük birliktir. Örneğin portakal bir tür olup yafa onun çeşididir.
DIŞ KARANTİNA : Ülkeler arasındaki tarımsal ürün alış verişinde zararlı ve hastalık etmenlerinin yayılmasını önlemek için alınan yasal önlemlerdir.
DOĞAL DÜŞMAN: Bir zararlı ile beslenen zararlıyı tamamiyle ortadan kaldıran veya zararlının gelişmesini olumsuz yönde etkileyen canlı varlıklara denir.
DÖL: Bir böceğin yumurta evresinden başlayarak tekrar yumurta evresine gelmesine bir döl denir.
EKONOMİK ZARAR EŞİĞİ : Artan populasyon karşısında zararlının zarar yapacak düzeye ulaşmadan populasyonu düşürme girişimlerinin gerekli olduğu düzeydir.
EKOSİSTEM : Bir bölgede farklı bitki veya hayvan populasyonlarının meydana getirdiği topluluk ve etrafındaki cansız çevreye ekosistem denir.
ENTEGRE MÜCADELE : İyi bir kontrol yapıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre mevcut zararlılarla mücadele etmek gerekirse doğal düşmanların etkinliklerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde selektif ilaçlar kullanarak sadece hedef alınan türü veya türleri ekonomik zarar eşiği altında tutmak için yapılan işlemlerin tümüdür.
ETKİ SPEKTRUMU : Kimyasal maddenin etkisine karşı duyarlı organizmaların sayısı o kimyasal maddenin etki spektrumunu gösterir.
FAMİLYA : Birçok ortak özellikleri nedeniyle bir araya getirilen cinslerin oluşturduğu topluluktur.
FAYDALI BÖCEK : Zararlı böceklerle beslenen onları tamamen ortadan kaldıran veya gelişmelerini olumsuz yönde etkileyen böcek türleridir. Parazitoit ve predatör'e bakınız.
FİTOTOKSİK ETKİ : Özellikle kimyasal maddelerin (tarımsal ilaçların) bitki üzerinde meydana getirdiği zehir etkisidir.
FİZİKSEL MÜCADELE : Kimyasal bileşikler kullanmadan zararlıların normal fizyolojik davranışlarını bozmak veya çevre koşullarını onların dayanamayacakları şekşlde değiştirmek üzere uygulanan yöntemlere fizyolojik yöntem denir.Toplamak uzaklaştırmak yakmak gibi.
GENİŞ SPEKTRUMLU PESTİSİT : Etki alanı çok geniş olan bir çok hastalık veya hastalık etmenini etkileyen pestisitlerdir.
HABİTAT : Yaşam alanına bakınız.
HASTALIK : Fungus bakteri virüs ve diğer mikroorganizmaların bitkilerde meydana getirdikleri zararlardır.
İÇ KARANTİNA : Zararlı ve hastalık etmenlerinin yurt içerisinde yayılmasını önlemek için uygulanan karantinaya denir.
KALINTI ETKİSİ : Bazı ilaçlar kullanıldıkları zaman gayet etkili oldukları halde kısa bir müddet sonra bu etkilerini kısmen veya tamamen kaybederler. İlaçların bu etkisine kalıntı etkisi denir.
KALİBRASYON : İlaçlamada kullanılan taşıyıcı madde (genellikle su) ile kullanılacak olan kimyasalın biri birine olan oranıdır.
KİMYASAL MÜCADELE : Kimyasal maddeler (tarımsal ilaçlar) kullanılarak zararlıların etkinliklerinin azalmasına veya yok edilmesine kimyasal mücadele denir.
KONTAK ETKİ : Tarımsal ilacların etki mekanizmasıdır. Böceklere uygulanan tarınsal ilaçların deri yoluyla etkili olmasıdır.
KONTROL : Zararlıların bahçede bulunup bulunmadıklarını ortaya çıkarmak için yapılan gözlemdir.
KÜLTÜREL MÜCADELE : Bitkinin zararlılardan etkilenmeyecek şekilde yetiştirilmesi için yapılan normal ziraat işlemleridir. Bitkinin uygun yerde yetiştirilmesi gübreleme drenaj temizleme toprak işlemesi gibi.
MÜCADELE YÖNTEMİ : Bir zararlı veya mevcut zararlıların etkinliğini azaltmak için çaba sarfederek izlenen yoldur.
NEMATOD : Hayvanlar aleminin nematoda şubesine bağlı olan vucutlarında herhangi bir segmentleşme olmayan uzunlukları genellikle 2 mm cıvarında genişlikleri ise 20-100 mikron arasında olan canlılardır.
NİMF : Pupa dönemi geçirmeden ergin hale gelen böceklerlerin olgunlaşmamış formlarıdır.
PARTENOGENETİK ÇOĞALMA : Böceklerin döllenmemiş yumurta ile üremesidir.
PATOJEN : Hastalık etmenlerine patojen denir.
PESTİSİT : Bitki gelişmesini olumsuz yönde etkileyen hertürlü zararlıya karşı kullanılan zirai ilaçların tümüdür.
POPULASYON : Sınırlı bir çevrede yaşayan aynı tür organizma topluluğuna Populasyon denir.
PREDATÖR : Bireysel gelişmesini avını değiştirerek tamamlayan böceklere denir.
PREPARAT : Kimyasal mücadelede kullanılan tarımsal ilaçlar etkili madde ve dolgu maddelerinden oluşan bir özel karışım halindedir. Bu hazır durumdaki ilaçlara preparat denir.
REZİDÜ : Kalıtı etkisine Bakınız.
SELEKTİF PESTİSİT : Etki spektrumu çok dar olan yalnızca küçük bir organizma topluluğuna etki eden pestisitlere denir.
SİNİR KANATLI : Kanatlarında oldukça fazla sayıda damar bulunan genellikle diğer böceklerin yumurtaları ile beslenen faydalı böceklere denir.
SİSTEMİK ETKİ : Zirai ilaçların bitki iletken dokusu tarafından taşınarak hastalık ve zararlı etmenlerine karşı etkili olmasına denir.
SUBTROPİKAL BİTKİ : Yüksek oranda yağış istemeyen 4º C nin üzerinde yetişen bitkilerdir.
TARIMSAL İLAÇ : Pestisit'e bakınız.
TÜR : Canlıların sınıflandırılmasında en küçük birim türüdür. Biribirleriyle çiftleşebilen kısır olmayan döller oluşturabilen ortak bir kökene sahip yapı ve görev bakımından benzer organimalardır.
YAN ETKİ : İlacın hedef alınan zararlılara etkisinin yanında orada bulunan predatör veparazitoitleride etkilemesidir.
YAŞAM ALANI : Bir organizmanın biyosferde yaşayıp ürediği yere (adresine) denir.
ZİRAİ İLAÇ : Pestisit'e bakınız.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkürler...  
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol