…Türk Kağanları ve Sultanları…
(Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.)

Aşağıdaki kağanların ve sultanların çoğu, tarihsel düzene göre sıralanmamıştır. Ayrıca tarihimizdeki kağanlar ve sultanlar, sadece aşağıdakilerle sınırlı değildir. Aşağıda, sadece ağelimizde içeriği bulunan kağan ve sultanlar sıralanmıştır.

 

 

…Göktürk Kağanları…

Bumin Kağan
Kapgan Kağan
İlteriş (Kutlug) Kağan

Bilge Kağan

…Selçuklu Sultanları…

Selçuk Bey
Tuğrul Bey
Çağrı Bey
Alparslan
Melikşah
Berkyaruk
Muhammed Tapar
Sultan Sencer
1. Kılıç Arslan
2. Kılıç Arslan
1. Gıyaseddin Keyhüsrev
2. Süleyman Şah
3. Kılıç Arslan
1. Alaeddin Keykubat
2. Gıyaseddin Keyhüsrev
2. Alaeddin Keykubat
1. İzzettin Keykavus
2. İzzettin Keykavus
3. Gıyaseddin Keyhüsrev
Kutalmışoğlu Süleyman Şah
Süleyman Şah
1. Rükneddin Mesud

…Osmanlı Sultanları…

Osman Gazi
Orhan Gazi
1. Murat (Hüdavendigar)
Yıldırım Bayezid Han
1. Mehmet (Çelebi)
2. Murad Han
Fatih Sultan Mehmed
2. Bayezid Han
Yavuz Sultan Selim
Kanuni Sultan Süleyman
2. Selim Han
3. Murad Han
3. Mehmed Han
1. Ahmed Han
1. Mustafa Han
2. Osman (Genç)
4. Murad Han
İbrahim Han
4. Mehmed Han
2. Süleyman Han
2. Ahmed Han
2. Mustafa Han
3. Ahmed Han
1. Mahmud Han
3. Osman Han
3. Mustafa Han
1. Abdülhamid Han
3. Selim Han
4. Mustafa Han
2. Mahmud Han
Abdülmecid Han
Abdülaziz Han
5. Murad Han
2. Abdülhamid Han
5. Mehmed (Reşat) Han
6. Mehmed (Vahidettin) Han

…Diğer Kağanlar ve Sultanlar… 1. Bahadır Şah
1. Devlet Giray Han
1. Gazi Giray Han
1. Şah İsmail
2. Bahadır Şah
2. Devlet Giray Han
2. Gazi Giray Han
2. Şah İsmail
2. Sökmen Bey
4. Devlet Giray Han
4. Kılıç Arslan
Alp Tigin
Babür Şah
Balamber
Belek Bey
Çaka Bey
Celaleddin Harezmşah
Cihangir Şah
Cihanşah
Ebulgazi Bahadır Han
Ekber Şah
Ekber Şah
ErtuğrulGazi
Evrengzib
Gazneli Mahmud
Hümayun Şah
Hüseyin Baykara
İltutmuş
İmadeddin Zengi
İstemi Kağan
Kalavun
Kara Yusuf Bey
Karamanoğlu Mehmed Bey
Kök Böri
Mete Han
Nadir Şah
Raziye Begüm Sultan
Şah Abbas Safevi
Şah Cihan
Şahruz Mirza
Satuk Buğra Han
Timur Han
Toktamış Han
Uluğ Bey
Umur Bey
Uzun Hasan
Yakup Han